Poradenství a účetní audit

Poradíme

Vám při řešení vašich potřeb

Náš přístup k vám je vždy strukturovaný a přináší udržitelné a měřitelné výsledky.

Naše společnost, D.U.K. - daňová a účetní kancelář, vám poskytne komplexní poradenství při řešení vašich potřeb. 

Spolupracujeme také s renomovanými právnickými kancelářemi pro zabezpečení služeb uzavírání obchodních smluv, k řešení pracovně-právní problematiky atd.

 • navrhneme a nastavíme vám vhodný systém pro efektivní řízení hospodaření vaší firmy
 • provedeme potřebné výpočty, analýzy a hodnocení
 • pomůžeme vám při strategickém či běžném provozním rozhodování
 • poskytneme vám náš názor na věc jako nezávislého konzultanta
 • konzultujeme s vámi požadovanou problematiku s cílem najít společně nejlepší řešení.

Ve spolupráci s auditorskou firmou nabízíme také zajištění auditu.

Z auditorských služeb nabízíme celé spektrum činností, ať už se jedná o povinný i nepovinný audit účetních závěrek dle českých předpisů, tak i ověřování konsolidovaných účetních závěrek nebo mimořádných a mezitímních účetních závěrek.

K našim službám v oblasti auditu patří zejména:

 • povinný i nepovinný audit účetních závěrek
 • ověřování konsolidovaných účetních závěrek
 • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek
 • auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích, ověřování vybraných informací pro banky a regulační orgány a pro výběrová řízení)
 • ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací
 • provádění ostatních procedur dohodnutých s vámi.