Daně a mzdová agenda

Komplexní

služby v oblasti daní a mezd

Naši specialisté pak poradí v oblasti daně z přidané hodnoty a převezmou kompletně mzdovou agendu.

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, analýz, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady. 

Naši specialisté vám poradí v oblasti daně z přidané hodnoty, jak v rámci české legislativy, tak zejména i s ohledem na aplikaci právních předpisů  Evropské unie. Nabízíme služby v oblasti registrací zahraničního subjektu z EU regionu i třetích zemí v ČR k DPH, podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení za tyto klienty a samozřejmě jejich zastupování před příslušnými českými úřady.

K našim službám v oblasti zpracování daní patří zejména:

 • daňové poradenství pro podnikatele - fyzické osoby
 • daňové poradenství pro právnické osoby
 • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a příjmu fyzických a právnických osob 
 • přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd.
 • související povinné přehledy, souhrnné hlášení, které je nutno zasílat finančnímu úřadu
 • odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • sestavení vyúčtování srážkové daně
 • zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech.

Pro oblast mzdového účetnictví je našim klientům k dispozici mzdové oddělení s několika mzdovými účetními. Naše zkušené mzdové účetní převezmou kompletně mzdovou agendu klienta a nadále spravují všechny náležitosti související s pracovními smlouvami, přijetím i odchody zaměstnanců, s výpočtem mezd i odvodů daní a příspěvků na sociálním a zdravotním pojištění.

Oblast mzdového účetnictví jsme schopni rozšířit i o část personalistiky, tj. poradenství při zpracování pracovních smluv, řešení pracovně-právní problematiky.

K našim službám v oblasti zpracování mzdové agendy patří zejména:

 • kompletní zpracování mezd malých i středně velkých firem
 • možno včetně výpočtů pohyblivých složek mzdy (provize z prodeje, bonusy apod.)
 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • evidenční listy, potvrzení pro úřady práce
 • příkazy k úhradě mezd a odvodů, mzdové listy
 • příprava podkladů pro pravidelné kontroly
Zpracování mezd 250,00 Kč měsíčně za jednoho pracovníka.
 
Cena za zpracování mezd obsahuje měsíční příkaz k úhradě, styk s příslušnou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, zúčtování roční daně z příjmu fyzických osob.